10-09-2018
Printing microbial forests
Beløb: 2.000.000 kr.
Bevillingsmodtager: Professor Michael Kühl, Marinbiologisk Sektion

10-09-2018
Involvement of circular DNA in macroevolution of animals and fungi
Beløb: 2.000.000 kr.
Bevillingsmodtager: Lektor Birgitte Regenberg, Sektion for Ĝkologi og Evolution

Se alle