31-01-2017
Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet
Beløb: 8.736.496 kr.
Bevillingstager: Professor Kaj Sand-Jensen, Ferskvandsbiologisk Sektion

23-01-2017
Novel Molecular Targets for Beetle Pest Control - From Genome to Phenome
Beløb: 8.690.281 kr.
Bevillingstager: Postdoc Kenneth Agerlin Halberg, Sektion for Celle- og Neurobiologi