Baggrund


Indtil slutningen af 1700-tallet eksisterede der ikke en egentlig dansk flora, men i 1793 udsatte J. v. Bülow gennem Naturhistorieselskabet præmie for bedste "Dansk systematisk Beskrivelse af de i Dannemark vildtvoxende og dyrkede Væxter med korte Anmærkninger om sammes Nytte i Brug og Anvendelse". Prisopgaven resulterede i "Forsøg til en dansk oeconomisk Plantelære" i 2 bind af J. W. Hornemann (1796) og "Danmarks og Holsteens Flora systematisk, physisk og oekonomisk bearbeydet" (1796, 1800) af C. G. Rafn, der begge blev præmieret og trykt. I modsætning til Hornemanns flora blev Rafns flora ikke fuldført, men de publicerede dele viser, at Rafn kendte den danske flora bedre end Hornemann, hvis flora dog var mere praktisk anvendelig. Begge floraer havde stor betydning for igangsættelse af den floristiske udforskning af Danmark.

Selvom det ikke i traditionel forstand er en flora, men et billedværk over danske og norske planter fortjener "Flora Danica", at blive nævnt her. Ideen til værket er G. C. Oeders, og første hæfte med 60 tavler udkom i 1761 og værket fortsatte med at udkomme med vekslende redaktører indtil 1874. Værket består af 54 hæfter i 18 bind og 3240 kobbertavler.

J. Lange
J. Lange (1818-1898)

Den første - og til dato eneste - komplette, kritiske danske flora, "Haandbog i den danske flora" blev udgivet af J. Lange i 1850 og 1851 og udkom i 4 udgaver, den sidste i 1886-1888. Langes håndbog blev kendt langt ud over landets grænser, og dens betydning for udforskningen af den danske flora kan ikke overvurderes. J. Lange var tillige medstifter af Dansk Botanisk Forening i 1840, Den Skandinavisk-botaniske Bytteforening i 1844 og den sidste redaktør af "Flora Danica".

E. Rostrup
E. Rostrup (1831-1907)

Langes flora var beregnet for fagfæller og skabte et behov for en mindre og mere populær flora. Dette behov blev tilfredsstillet af E. Rostrups "Vejledning i den danske flora", der udkom første gang i 1860. I de første udgaver var vanskelige grupper, som fx star (Carex), helt udeladt, og først i 4. udgave var alle frøplanter og karsporeplanter medtaget. Rostrups flora udkom i 20 udgaver og blev gennemgribende bearbejdet flere gange af C. A. Jørgensen mellem 1943 og 1961 og senest af A. Hansen i 1972.

I 1890 fik Rostrups flora konkurrence af C. Raunkiærs "Dansk-Ekskursions- flora", som udkom i 7 udgaver og blev revideret af K. Wiinstedt i 1942 og 1950.

Mindeblad fra Expeditionen til de jyske søer og åer. 1895
"Mindeblad fra Expeditionen til de jyske søer og åer. 1895". Fotografiet viser stud.mag. F. Kølpin Ravn, lærer Hansen, cand.mag. C. Raunkiær (1860-1938) og apotheker J. Baagøe. Ekspeditionen varede i 14 dage og kostede den fyrstelige sum af 200 kr.


"Dansk feltflora", der udkom første gang i 1981, blev redigeret af K. Hansen, og er den første danske flora, hvor plantefamilierne er behandlet af forskellige botanikere. Den afløste de foregående floraer, men blev desværre aldrig opdateret, og er siden udkommet i 11, stort set uændrede oplag.

I løbet af de sidste 25 år har der været en stigende dansk og europæisk interesse for floristik, hvilket har øget vores viden om den danske flora og skabt et stigende ønske om en mere tidssvarende dansk flora. Dette ønske er søgt opfyldt med "Dansk flora".

"Dansk flora" er således det sidste skud på stammen i en floratradition, der strækker sig tilbage til slutningen af 1700-tallet. Ud over en række nyskabelser som bl.a. farveillustrationer og brug af kursiv til fremhævelse af vigtige skillekarakterer, kombinerer "Dansk flora" det bedste i Rostrups og Raunkiærs floraer. Der er både beskrivende nøglepunkter med flere karakterer, som i Raunkiærs flora og beskrivelser af de enkelte arter som i Rostrups flora.

Blomst


          Køb bogen her