Velkommen til floraens hjemmeside


"Dansk flora" er en håndbog til bestemmelse af vilde planter i Danmark. Det vil sige alle karsporeplanter og frøplanter, der forekommer vildtvoksende eller tilsyneladende vildtvoksende i det danske landskab.


Flora forside


I 2. udgaven af ”Dansk Flora” er faglige fejl og trykfejl rettet, og en række oplysninger bl.a. om arternes udbredelse opdateret. Tillige er en del nye arter inkluderet og enkelte gledet ud.

På denne hjemmeside findes oplysninger om de danske feltfloraers historie, links til sider af interesse for floraens brugere, mulighed for at indsende kommentarer og oplysninger om fund af fejl til redaktionen, samt en liste med konstaterede fejl i nøgler, tekst eller illustrationer.

Vi ønsker alle florabrugerne god fornøjelse med bogen – og det er vores håb, at den vil bidrage til at gøre oplevelserne i naturen endnu mere spændende og udbytterige.

Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg

Blomst


          Køb bogen her