Links


Dansk Botanisk Forening arbejder for at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Foreningen afholder foredrag, ekskursioner og symposier og udgiver bladet URT, der bl.a. indeholder artikler om danske planter, oplysninger om nyfund osv.

Danske Plantenavne. Floraens forfattere har publiceret deres overvejelser over navngivningen af danske planter i denne artikel i URT. (PDF - 2,5 MB).

Hvorfor ændres klassifikationer? Det kan være en kilde til irritation, at artsafgrænsninger og klassifikationer ændres, men det er en uundgåelig nødvendighed. Læs i denne artikel i URT hvorfor. (PDF - 0,5 MB).

Naturstyrelsen har blandt andet informationer om plantefredninger.

Angiosperm Phylogeny Website opdateres løbende med nye forskningsresultater om planterners slægtsskabsforhold.

Den virtuella floran er en nordisk e-flora, oprettet af Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Gyldendals forlag er udgiver af Dansk Flora.

Bogpriser viser den aktuelle salgspris for "Dansk Flora" hos en række boghandlere.

Blomst


          Køb bogen her